Kontakt os inden du skriver under

Du er altid velkommen til at kontakte os inden du skriver under, såfremt du ønsker lidt rådgivning omkring, hvad du skal være særligt opmærksom på. Det koster ikke noget.

HUSK AT TAGE ADVOKATFORBEHOLD

– og undgå overraskelser. Når underskriften er sat, er det for sent.

Advokatforbehold – hvad betyder det?

Et advokatforbehold betyder, at handlen ikke kan gennemføres før købers advokat har læst handlens dokumenter igennem og godkendt handlen.

Det er vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og dermed bliver betalt af sælger for at varetage sælgers interesser. Når sælger har en professionel rådgiver, er det endnu vigtigere, at man som køber sørger for at gardere sig med en professionel rådgiver. Vi er grundige, og vi tager forbehold i omkring 95 % af de handler, som vi gennemgår. Når vi tager forbehold, så er det fordi, at der er nogle forhold som der først skal styr på, inden handlen kan godkendes. Det er forhold, som komme køber til skade, såfremt der ikke rettes op på dem. Som regel kommer der styr på det hele, og handlen gennemføres.

Vi oplever ofte at blive kontaktet af folk, der har købt uden advokatforbehold. De forhold, som de efterfølgende er blevet opmærksomme på, er forhold, som vi som fagpersoner ville have opdaget. For eksempel har vi oplevet to par, der hver købte en grund på en skrænt ved siden af hinanden med henblik på at bygge hus. Det ene par handlede med advokatforbehold. Vi kunne straks se, at der fra sælgers side skulle stilles et krav om kvalitetssikring af den stødpude, der blev anlagt på grunden inden huset kunne opføres. Stødpuden dumpede kvalitetsprøven, og sælger måtte lave det hele om. I dag – 10 år senere – står huset flot. Det andet par, som handlede uden advokatforhold har i dag store skader på deres hus som en følge af, at stødpuden er forsvundet under huset. De har pt. brugt omkring 300.000 kr. på at sikre huset, og ender muligvis med at må rykke hele huset ned og opføre et nyt i løbet af ganske få år. De ville i dag ønske, at de havde taget et advokatforbehold og fået professionelle øjne på.

Hvad er processen?

Som oftest er der 6-7 dage fra underskrift til handlen skal være gennemgået. Kontakt os derfor gerne lige inden du skriver eller lige efter. Er det lige på falderebet tilbyder vi rådgivning med 24 timers varsel.

I forbindelse med at du underskriver købsaftalen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der i købsaftalen er taget et advokatforbehold. De fleste ejendomsmæglere er meget opmærksomme på det, og sætter det selv ind. Er du usikker på, om der er taget et korrekt advokatforbehold, så undlad at skrive under og kontakt os. Så hjælper vi dig med at få advokatforbeholdet sat ind, så du kan få handlen gennemgået af en specialiseret boligadvokat.

Et advokatforbehold kan lyde således:

“Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Evt. indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den xx/xx-xxxx kl. xx.”

Køber du via en ejendomsmægler vil vi anbefale dig, at du gør brug af vores rådgivningspakke til køber.