SOMMERHUS

– kom sikkert i hus med din handel

Et sommerhus kan hurtigt blive familiens oase og samlingspunkt. Et sted hvor man kan få et pusterum og en pause fra hverdagens trængsel og jag.

Det er derfor forståeligt, at antallet af handler med sommerhuse er stigende, og at interessen stiger år for år. Efter flere år med krise er priserne på sommerhuse dog stadig lave – mange steder på 90’er niveau. Det kan derfor på sigt også vise sig, at være en god investering.

Inden du beslutter dig for et bestemt sommerhus, er der dog nogle overvejelser, som du bør gøre dig. For det første skal du overveje hvor lang transporttiden må være. Sæt et maksimum på den tid, som du vil bruge på transport, og søg inden for det område. Det vil være ærgerligt at købe drømmehuset, men så ikke få det brugt, fordi der er for lang transporttid.

Derudover skal du overveje placering og størrelse. Er det vigtigt, at sommerhuset ligger tæt på en by eller tæt på vandet? Skal der være plads til overnattende gæster?

Du bør også gøre nogle overvejelser omkring bruget af huset. Nogle køber sommerhus kun til eget brug, mens andre finansierer en del af det gennem udlejning. Ønsker du at udleje, så gør op med dig selv, hvor meget af arbejdet du selv vil stå med, og hvor meget du vil overlade til et udlejningsselskab. Ønsker du selv at påtage dig en del af af arbejdet, er beliggenheden igen vigtig.

Kan økonomien bære køb af sommerhus?

Vi anbefaler, at man kontakter banken, inden man man skriver en købsaftale under. Er der tale om drømmehuset, og er der rift om det, så skriv hurtigt under, men husk bankforbeholdet. Det giver dig mulighed for at trække dig fra handlen, hvis banken siger nej.

Når man køber sommerhus, kan man ikke få 80 % realkreditfinansiering, som man kan ved helårsboliger. Man kan derimod alene få 75 %. Det betyder, at man selv skal komme med 25 % – enten i form af banklån eller som egenbetaling.

Ud over udbetalingen og afdragene på sommerhuset er der flere forhold, du skal tage i betragtning, når det skal vurderes, om familiens økonomi kan rumme et sommerhus.

Er sommerhuset i en dårlig stand, kan det være nødvendigt at foretage reparationer umiddelbart efter købet. Er det tilfældet, er det vigtigt, at omkostningerne regnes ind i det samlede budget. Er huset i dårlig stand, så få en professionel til at lave et overslag på de nødvendige udgifter, så de kan indgå i det overordnede økonomiske billede.

Der vil også være løbende udgifter til sommerhuset, herunder ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Derudover vil der være udgifter knyttet direkte til brugen af huset –  såsom udgifter til vand, el, opvarmning, evt. tømning af septiktank samt almindelig vedligeholdelse.

Derudover bør udgifter til transport mellem sommerhus og helårsbolig skal også regnes med i det samlede budget.

Boligadvokatens opgaver

Når du køber sommerhus, er der en række ting, som skal undersøges. Det gøres bedst af en boligadvokat.

En boligadvokat vil blandt andet undersøge;

  • om der er tinglyste eller utinglyste byrder på ejendommen – eksempelvis en færdselsret for naboer.
  • hvor grunden går til. Dette er særligt relevant, hvis du overvejer tilbygning eller ombygning, da man ikke må bygge for tæt på skel. I sommerhusområder sker det tit, at buske vokser og naboer lader andre naboer bruge indkørsler eller stier. Hvad du ser, er det således ikke sikkert, at du får. Det er derfor vigtigt at undersøge. Vi får ofte henvendelser fra folk, der har købt et sommerhus og så efterfølgende fundet ud af, at indkørslen eller en del af huset ligger på en andens grund. Den slags skal helst opdages inden købsaftalen er endelig.
  • vedtagelser om kystbevaring tæt på dit kommende hus
  • om der er seperatkloakeret eller skal du skal påregne en regning på op til 50.000 kr. for at få sommerhuset seperatkloakeret.

Udover alt det, som vi normalt undersøger i forbindelse med en hushandel, undersøger vi også ovenstående for dig, når du køber sommerhus. Det sikrer dig en tryg og god handel.

Pris – kr. 7.500 inkl. moms.

Ønsker du at sælge et sommerhus som selvsalg, kan du læse mere om vores priser for selvsalg HER.