OM OS

– En specialiseret BOLIGadvokat

Vi er i alt 4 specialiserede BOLIGadvokater samt 3 sekretærer. Firmaet ejes af Advokat Bruno Mikkelsen. Udover at arbejde som BOLIGadvokat underviser han på ejendomsmægleruddannelse og har gjort det i 30 år. Med mange tusinder handler gennemgået og 30 år som underviser, kan Bruno i dag kalde sig Danmarks nok mest erfarne BOLIGadvokat. Bruno er fagansvarlig på kontoret, og hans tilstedeværelse er kontorets garanti for en altid høj kvalitet i rådgivningen.

For at sikre den høje kvalitet, bruger vi IKKE studentermedhjælpere eller advokatfuldmægtige til at gennemgå handler. Hos os er du garanteret altid at få din handel gennemgået af en advokat. Det vigtigste for os er nemlig, at vores klienter føler, at de er trygge hænder, og at deres handlen bliver varetaget med den omhu og faglighed, som opgaven kræver. Det er vores helt klare opfattelse, at vi er i stand til at levere netop den ydelse.

Skulle en handel kræve, at der skal lægges en time eller to mere end der er med i pakken, sker det uden beregning. Når vi har givet en pris, er det den pris vi holder os til, så har du ekstra spørgsmål, skal du ikke være bange for at kontakte os. Det vigtigste for os er, at du føler dig godt hjulpet og tryg ved dit valg af advokat.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Som advokatbeskikkede i Danmark, er vi efter lovgivning forpligtet til at oplyse om følgende;

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Vi holder os løbende opdateret på reglerne, da vi lægger stor vægt på altid at give en god service.

Alle advokater i firmaet er endvidere omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Der anvendes ikke aftaleklausuler eller særlige værnetingsregler. Skulle vi lave en fejl, vil vi ikke tøve med at anmelde den til vores forsikringsselskab, da vi ikke ønsker, at det skal komme vores klienter til skade. Efter 35 år og mere end 4.000 handler har vi heldigvis endnu ikke haft brug for vores forsikring, men skulle det ske, at vi laver en fejl, anmelder vi gerne skaden. Det vigtigste er, at vores klienter føler sig trygge.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet.

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstituttet Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank. Hvis beløbet overstiger den sikrede beløb, vil vi dog selvfølgelig sørge for at indsætte i andre banker, så du sikres bedst muligt.

Vores cvr. nr. er 65 10 24 12.