OM OS

– En specialiseret BOLIGadvokat

Vi er i alt 4 specialiserede BOLIGadvokater samt 3 sekretærer. Virksomhed ejes af advokat Thomas Mikkelsen og advokat Maria Louise Mikkelsen.

Hos os er du garanteret altid at få din handel gennemgået af en advokat. Det vigtigste for os er nemlig, at vores klienter føler, at de er trygge hænder, og at deres handlen bliver varetaget med den omhu og faglighed, som opgaven kræver. Det er vores helt klare opfattelse, at vi er i stand til at levere netop den ydelse.

Skulle en handel kræve, at der skal lægges en time eller to mere end der er med i pakken, sker det uden beregning. Når vi har givet en pris, er det den pris vi holder os til, så har du ekstra spørgsmål, skal du ikke være bange for at kontakte os. Det vigtigste for os er, at du føler dig godt hjulpet og tryg ved dit valg af advokat.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Som advokatbeskikkede i Danmark, er vi efter lovgivning forpligtet til at oplyse om følgende;

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Vi holder os løbende opdateret på reglerne, da vi lægger stor vægt på altid at give en god service.

Alle advokater i firmaet er endvidere omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global under policenr. 156-76213805-30019.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet.

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har klientbankkonti i pengeinstitutterne Jutlander Bank og Spar Nord.

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi bruger de oplysninger som du giver til os i forbindelse med vores behandling af din sag.

I forbindelse med vores behandling af sagen, vil vi indsamle og bruge følgende oplysninger om dig. Karakteren af oplysninger afhænger af den sag, som vi behandler.

Disse oplysninger bruger vi til at give dig den bedst mulige rådgivning.

For at kunne bruge oplysningerne om dig, skal vi have en lovlig grund til det. Dette kaldes også et retsgrundlag. Det retsgrundlag, der giver os lov til at indsamle og bruge oplysningerne om dig, er samtykkebaseret. Vi bruger således alene oplysninger, som du har give os. I vores ordrebekræftelse vil du kunne læse vores opdrag.

Du kan til enhver tid kalde dit samtykke tilbage. Hvis du gør dette, vil alle oplysninger om dig blive slettet hos os. 

Oplysningerne som du giver til os, vil ikke blive delt med med mindre du samtykker.

Vi sletter oplysningerne om dig efter maksimalt 5 år. Vi laver dog en løbende vurdering, og sletter løbende oplysninger, når vi vurderer, at de ikke længere er nødvendige.

Du ret til at få indsigt i oplysningerne om dig, og få dem rettet, hvis de er forkerte. Du kan også bede os om at begrænse brugen af oplysningerne, og ud kan gøre indsigelse mod vores brug af oplysningerne. I visse tilfælde har du også ret til at få oplysninger om dig selv slettet.

Det er Advokaterne Mikkelsen, der er ansvarlig for oplysningerne om dig. Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, eller har spørgsmål til vores brug af oplysningerne om dig, er du velkommen til at kontakte os via:

Advokat Maria Louise Mikkelsen – maria@advokat-mikkelsen.dk

Du kan derudover læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Endeligt har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside.

Vores cvr. nr. er 40 99 65 24.