Erfarne boligadvokater tæt på Aalborg

Advokaterne Mikkelsen er et advokatkontor beliggende i Støvring tæt på Aalborg. Advokatfirmaet rådgiver inden for mange forskellige fagområder og har mere end 20 års erfaring i at rådgive privatpersoner og erhvervsdrivende om køb og salg af fast ejendom og fritidshuse. Som erfarne boligadvokater sikrer vi en grundig og professionel gennemgang af alle handlens dokumenter.

Vi sørger for en tryg oplevelse, hvor du er sikret rådgivning hos en erfaren advokat, der sætter sig grundig ind i din handel og som står til rådighed, når det passer dig. Vi ved, at det kan være svært at finde tid i hverdagen, og derfor tilbyder vi også gennemgang af din handel ved et fysisk, telefonisk eller online/telefonmøde uden for normal arbejdstid. Kontakt vores kontor for at aftale et møde med en af vores erfarne boligadvokater.

Virksomhedsoplysninger

Som advokatbeskikkede i Danmark, er vi efter lovgivning forpligtet til at oplyse om følgende;

Advokaterne Mikkelsen er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Vi holder os løbende opdateret på reglerne, da vi lægger stor vægt på altid at give en god service.

Alle advokater i firmaet er endvidere omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global under policenr. 156-76213805-30019.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet.

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har klientbankkonti i pengeinstitutterne Jutlander Bank og Spar Nord.

Vores cvr. nr. er 40 99 65 24.

Læs mere om de mange andre ydelser og fagområder, som Advokaterne Mikkelsen rådgiver om.

KONTOOPLYSNINGER

Klientkonto i Jutlander Bank A/S – reg.nr.: 9805, kontonr.: 2075841038

Driftskonto i Jutlander Bank A/S – reg.nr.: 9805, kontonr.: 2075840996