Vi læser alt igennem for dig

Vi har over 30 års erfaring med bolighandler og er grundige i vores rådgivning.

Faste lave priser

Hos os får du ikke en ekstraregning, når arbejdet er færdigt. Du får altid prisen oplyst på forhånd.

Advokatgaranti

Vi garanterer, at din handel bliver gennemgået af en specialiseret BOLIGadvokat.


VORES MEST POPULÆRE BOLIGPAKKER

Hvis du har spørgsmål til vores pakker, er du altid velkommen til at kontakte en af vores BOLIGadvokater.

Køberpakken

Pakken til dig der køber gennem ejendomsmægler.

Gennemgang og godkendelse af handlen.

Godkendelse af prøvetinglysning og refusionsopgørelse

Pris 6.500 kr. inkl. moms

 

Berigtigelse af handel

Pakken til dig, der blot skal have tinglyst en overdragelse

Udarbejdelse af skøde. 

Tinglysning og refusionsopgørelse

Pris 3.500 kr. inkl. moms

 

Skilsmissepakken

Pakken til dig der skal skilles og overtage huset.

Udarbejdelse af minimalskøde

Rådgivning 

Tinglysning

Pris 6.500 kr. inkl. moms.


En online håndbog til din bolighandel

Advokatforbehold

Advokatforbehold dækker over, når man som køber vælger at lade sin handel betinget af, at en advokat har gennemlæst papirerne og godkendt den. Det er vigtigt, at der er tale om en fuldt advokatforhold. Såfremt der er taget advokatforhold, og advokaten finder forhold, der gør, at handlen ikke bør godkendes, kan du gå fra handlen uden at du skal betale til sælger.

Vi har endvidere et princip om INGEN HANDEL - INTET SALÆR. Det betyder, at du heller ikke skal betale for vores gennemgang.

Bankforbehold

Når ejendommen handles ved en kontanthandel, så skal der stilles en bankgaranti.

Køber skal derfor sikre sig, at køber kan blive godkendt til at optage lån i realkreditinstituttet og i banken.

Banken undersøger købers økonomi i forhold til købesummen – altså om købers økonomi er god nok til at bære udgifterne ved købet.
Derudover skal det sikres, at ejendommen er i en sådan stand, at den forudsatte finansiering fra realkreditinstituttet kan fremskaffes.

Vi anbefaler, at man kontakter sin bank tidligt i forløbet, så man allerede inden underskrift ved, om banken er indstillet på at låne en pengene.

BBR-ejermeddelse

Dette er et oplysningsskema, som indeholder de oplysninger, som kommunen har registeret vedrørende den pågældende matrikel. Det er vigtigt at bemærke, at BBR er udarbejdet ud fra ejers egne oplysninger og derfor ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder. Vi læser den altid igennem under en handel, og gennemgår den med køber.

Som sælger skal man være opmærksom på, om oplysninger er korrekt, og hvis ikke bør man få BBR rettet til.

Ejendomsdatarapport

Ejendomsdatarapport en en rapport, som indeholder en lang række oplysninger fra offentlige myndigheder. Det er vigtigt, at den læses grundigt igennem, da den kan indeholde en række oplysninger, som er vigtige at kende som køber. Vi taler den igennem, som en del af vores gennemgang af handlen.

Energimærke

Ved salg af en ejendom til beboelse skal der være en gyldig energimærkning. Energimærket har som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 10 år fra udarbejdelsen, hvis det er udarbejdet efter 01.02.2011.

Mærket tjener to formål: Dels at vurdere det aktuelle forbrug af el, vand og varme og dels at komme med forslag og anvisninger til energibesparende foranstaltninger. Energimærkningen indgår som en del af de bilag til en købsaftale som din boligadvokat gennemgår.

OBS - vedrørende energimærke gælder der særlige regler for sommerhuse.

Servitutter

På mange ejendomme ligger der tinglyste servitutter. De kan indeholder en indskrænkning i ejerens brugsret, og det er derfor vigtigt, at de bliver læst igennem. Vi læser dem igennem i forbindelse med vores gennemgang af handlen dokumenter.

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift er en afgift, som betales til staten i forbindelse med tinglysningen.

Når der er tale om tinglysning af fast ejendom, er tinglysningsafgiften på 0,6 % af købesummen + 1.660 kr. Hvis købesummen er under den offentlige ejendomsvurdering, beregnes de 0,6 % ud fra den offentlige ejendomsvurdering.

Tilstandsrapport

Den laves af en beskikket byggesagkyndig, som gennemgår ejendommen. og udarbejder en rapport. Alene det kan kan besigtiges uden at nedrive og nedbryde medtages i rapporten.

Forhold og installationer uden for bygningen er ikke omfattet, og ulovlige bygningsindretninger er heller ikke omfattet.

Der er derfor ikke tale om en total gennemgang af ejendommen, og det vil derfor ofte være en god idé, at køber allierer sig med sin egen byggesagkyndige, så flest mulige spørgsmål kan afklares, og køber kan få en prisindikation for udbedring af fejl og mangler. Hvis du er i tvivl om, hvilken byggesagkyndig, du skal vælge, er du velkommen til at kontakte os. Vi kender efterhånden branchen og vil i de fleste steder i Danmark kunne henvise til en dygtig byggesagkyndig.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.

 

VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG MED

TESTAMENTE

Fra 3.000 kr. inkl. moms

SAMEJEOVERENSKOMST

Pris 3.000 kr. inkl. moms.

ÆGTEPAGT

Pris fra 3.000 kr. inkl. moms

Mød vores team

Vi er fire advokater og tre sekretærer, som står klar til at hjælpe dig godt igennem din handel.

“Jeg kan gennemgå din handel uanset om du køber ejerlejlighed, sommerhus eller villa. Jeg læser alt igennem, og jeg gennemgår handlen sammen med dig, og forklarer dig grundigt, hvad de forskellige forhold indebærer.”

Hanne MikkelsenAdvokat

“Med mere end 40 års erfaring med bolighandler er jeg ikke bare kontorets mest erfarne advokat, men også en af de mest erfarne i Danmark. Jeg har undervist på ejendomsmægleruddannelse i 35 år og holder mig opdateret på lovgivningen.”

 

Bruno MikkelsenAdvokat

“Jeg har stor erfaring med handler, og gennemgår dem altid meget grundigt. Det er vigtigt for mig, at alt gennemlæses.

Maria Louise MikkelsenAdvokat

“Få en grundig og kompetent gennemgang af din handel hos mig. Jeg kan endvidere også rådgive jer om testamente, ægtepagt og samejeoverenkomst.”

Thomas MikkelsenAdvokat
Vibeke AastedSekretær
Lise EngemannSekretær